top of page
THH bg.png

Mō Te Hiku Hauora
Strategic Priorities

Te Hikutanga

PRIORITY 1: TE HIKUTANGA

 • Kuia & Kaumatua Taumata

 • Te Reo me ona Tikanga normalised in Te Hiku Hauora

 • More Te Reo Māori Signage

 • Te Hiku Hauora Resources foster Te Reo, Waiata, Pūrākau, Kōrero

 • Kaimahi Wānanga

 • Ngā Pūrākau: Ngā rima o ngā Iwi o Te Hiku o te Ika
   

MEASURES

 • Increased presence of Kuia & Kaumatua in Te Hiku Hauora

 • Increased Matauranga Māori expertise

 • Increased Te Reo me ona Tikanga

 • Kaimahi are taking up Wānanga

 • Increased Pūrākau me ngā kōrero ki te kainga

Growing our hauora workforce

PRIORITY 2: TE HIKU HAUORA WORKFORCE

PRIORITY 3: GROWING OUR OWN WORKFORCE

 • Te Hiku Hauora Grow our own Workforce Development Strategy

 • Local Initiatives build Hauora Māori Workforce & Pipeline

 • Increased variety of workforce development initiatives & kaupapa
   

MEASURES

 • Te Hiku Hauora Workforce Needs Analyses

 • Te Hiku Hauora Grow our own Workforce Development Strategy

 • Increased workforce development initiative

Improving the health system

PRIORITY 4: EASY AFFORDABLE ACCESS TO PERSON AND WHĀNAU CENTRED HEALTH CARE

PRIORITY 5: IDENTIFY AND ELIMINATE RECISM

 • Improved whānau access to affordable Oral Health

 • Easier whānau access to General Practice / Primary Health Care services (accessible & affordable)

 • Innovative primary health care options for whānau
   

MEASURES

 • Te Hiku Hauora Oral Health Plan

 • Increased Oral Health / Dental Resources

 • Increased options improve access to Primary Health Care

 • Paper: Institutional Racism – impeding Māori wellbeing in Te Hiku o te Ika

Strong Governance

PRIORITY 6: STRONG GOVERNANCE

 • Trustee Wānanga & Support Programme
   

MEASURES

 • Trustee Work Plan / Programme

 • Trustee Governance Manual

 • Trustee Wānanga

Maintaining our relationships

PRIORITY 7: RELATIONSHIPS

 • Complete Te Hiku Hauora legacy project

 • Strengthen relationships with our Five Iwi and our communities

 • Collaborate with local and national leaders e.g. Te Aka Whaiora, Te Whatu Ora, Whaikaha, Te Puni Kōkiri
   

MEASURES

 • Te Hiku Hauora Legacy Project

 • Increased relationships and collaborations with Ngāti Kurī, Te Aupōuri, Ngai Takoto, Te Rarawa, Ngāti Kahu

 • Increased relationships with Te Aka Whaiora, Te Whatu Ora and key funders, stakeholders

Creating healthy environments

PRIORITY 8: HEALTHY ENVIRONMENTS

 • Explore Hauora input with Local Housing Initiatives

 • Scope Hauora Infrastructure (Current & Future Assets / Property)
   

MEASUREMENTS

 • Increased Hauora Māori input for safe, stable and healthy housing for whānau

 • Scoping: Hauora Infrastructure – Te Hiku Hauora

Focusing on health promotion

PRIORITY 9: MĀORI HEALTH PROMOTION 

PRIORITY 10: BUILDING WHĀNAU CAPACITY

 • Initiatives that foster whānau being more aware of taking care of themselves and each other

 • Māori Health Promotional Activities

 • Whānau led hauora kaupapa at home and in communities
   

MEASURES

 • Increased Hauora Māori Promoting Activities

 • Increased self-management and Champion initiatives that build whānau capacity

Research, Development & Innovation

PRIORITY 11: BUILDING OUR OWN EVIDENCE BASE, DEVELOPMENT & INNOVATIONS

 • Build Te Hiku Hauora evidence and innovation base
   

MEASURES

 • Paper: Hauora Needs of Māori in Te Hiku o te Ika

 • Increased knowledge about potential research, development and innovation areas for Te Hiku Hauora ​

bottom of page