Kaupapa
Our Values

TIKA

Kia awhi tetahi i tetahi

To help one another, to support one another, to encourage one another

PONO

Truth

AROHA

Compassion for the people and their needs

WAIRUA

Hikitia te wairua o nga tangata katoa

Uplift the spiritual essence of all people

ORANGA HOU

To be innovative

POIPOIA

Korerotia Te Reo

Nurture our treasured Te Reo by speaking it constantly