Board of Trustees

Our Board of Trustees is made up of one representative from each of the five iwi (tribes) of Te Hiku (Ngati Kuri, Te Aupouri, Ngai Takoto, Te Rarawa and Ngati Kahu) along with two community representatives.

Jean Beazley

Te Rarawa

Joan Norman

Chairperson Ngati Kuri

Raiha Matthews

Ngai Takoto

Keringawai Evans-Larkin

Ngati Kahu

Myra Berghan

Patroness