Board of Trustees

Our Board of Trustees is made up of one representative from each of the five iwi (tribes) of Te Hiku (Ngati Kuri, Te Aupouri, Ngai Takoto, Te Rarawa and Ngati Kahu) along with two community representatives.

Michele Wi

Chairperson

Te Aupouri

Wendy Henwood

Te Rarawa

Joan Norman

Ngati Kuri

Raiha Matthews

Ngai Takoto

Keringawai Evans

Ngati Kahu

Carol Berghan

Community Representative

Peter Lucas

Community Representative

Oswald Peri

Patron

Myra Berghan

Patroness